Vägen till mer glädje

Några enkla metoder till ökad glädje

Kan vi påverka vår nivå av glädje?
Enligt mig så har vi flera spännande möjligheter att kombinera tillsammans för att successivt, och steg för steg, skapa mer harmoni.
- Fysiska spänningar i kroppen med psykiska anspänningar som påverkar vårt nervsystem till att vara i ett mer överlevande än levande, stör ut vårt naturliga tillstånd av harmoni och flow.

Jag mötte en terapeut som jobbade med att hjälpa människor att må bättre och komma loss ur sina begränsningar och depressioner. När vi testade av hans kropp så var många muskler spända som fiolsträngar. Hans solarplexus var i konstant kramp och hjärnan gick på högvarv. Många känslor och reaktioner som samlades på hög. I det läget så gick den naturliga nivån av harmoni stadigt ned mot korset. Detta till trots alla fantastisk redskap och utbildningar han hade med sig i sitt bagage.

Så låt oss titta på några fina egenskaper som vi kan stötta vår kropp med att sätta fart på.

Vi har näringssystemet, som ger oss förutsättningar med tillräckligt av byggstenar när vi fyller på med det som behövs. Balanserar vi näring och känslovärdering med muskler och skelett är vi en bra bit på väg mot mer harmoni.

 1. Vi tittar lite närmare
  Intag - Bra blandning av tillräcklig mängd av högoktanig bränsle
 2. Upptag - Tugga ordentlig - med ett högoktanigt saliv med starka enzymer förspjälkar vi näringen. Förbereder uppteget.
 3. Med tillräckligt med kraftfull magsyra, ex, magnesium behöver lösas upp i magsyra för att kroppen ska kunna ta upp den
 4. Med fungerande bukspott gör vi surt till basiskt så vi kan ta upp näringen bra, och bra fibrer till vårt tarmsystemet - vårt vackra microbiom.
  Många kraftfulla goda tarmbakterier som ger oss ex, signalsubstanser, endorfin och serotonin, vilket behövs på lagerhyllorna för att vi ska känna eufori och harmoni. Vi matar bakterierna och de matar oss.
 5. Cellenergi, mjuka celler med hög genomsläpplighet så vi kan få in näringen - införsel - i cellerna och smuts, slagg ut. En stor nyckel är fettsyrebalansen.
 6. Muskulär och skelettär balans, fria nervbanor utan blockeringar ger mer energi och hög funktion i inre organ.
 7. Ett välfungerande Lymfsystem - kroppens sophanteringssystem. För är sopjobbarna i strejk åker skiten runt i kroppen och ställer till oreda och stjäl vår energi och glädje.
 8. Vårt känslovärderingsystem som skapar reaktioner från vårt undermedvetnas inspelade arkiv - det sänker vår frekvens eller höjer den. Vi är endera i fight and flight eller harmoni. Om vi lär oss mer om hur vi byter ut gamla negativa, repiga skivor till fler med harmoni, glädje och eufori så får vi upp mer glädje.

I mångt och mycket handlar det om invanda ovanor, och ovana vanor. Att inte känna in det vi själva känner utan att känna utifrån andra. 

Att spela ett spel och bära masker istället föra att vara bra nog som sig själv, inlyssnande och embodied, närvarande i nuet.

Vågar vi titta på vad vi egentligen känner, vill och just det som får oss mer levande, känna oss mer vid liv och tillbringa mer tid med det, än överleva, så stiger normalnivån av glädje.

Mats Almström