Konsten att följa den röda tråden utan att fastna i ett garnnystan?

Hur lekfull tillåter du dig vara?
Om livet vore ett äventyr och världen ett nöjesfält, vad valde du då?
Om inget begränsar, vad väljer du då?
Om inga hinder finns , vad väljer du då?

 Vart  du är och vart du vill med det du vill?

Säg att du vill springa, men har fysiska besvär så det inte är så lämpligt, gör ont o s v så är GAPET mellan att inte kunna springa och att kunna springa det space som genom att se över vad som är i vägen, screening, rita ut, göra tester och analyser en del i att se vad som i en plan verkligen ska kunna göra skillnad.

Att vara i orsak istället för effekten av att vara i affekt - till att vara Butterfly effect

Vilka GAP har du, för din kropps fulla funktion?
- Vilka GAP finns i ditt liv som om de minskade skulle skapa mer värde?
- Vilka GAP har du vad gäller din spirit, ditt företag, arbete, livslust och livsglädje?

# Att sedan ta fullt ägarskap över att göra det, (utplåna hinder, gå in i flow med att vara i kraftzoonen av ditt självförverkligande genom att processa hinder, utmaningar och stå kvar i värdet av att ta sig själv på allvar, att det är på riktigt, för att kraftsätta själva görandet) och gå i aktion.

- Att planen följer intentionen, viljan att ta hjälp till självhjälp, se vilka metoder som kan hjälpa.
- Behandling & egenvård
- Aktivera lymfsystemet
- Analysera kroppens positionering
- Skapa ett korrektionsprogram
- Stötta upp med att se över vart i känslovärderingssystemet du sätter hinder för dig själv och ta hjälp att         åtgärda dem.

# Se över och inventera hur du kan skapa skillnad med att använda kroppens näringssystem till din fördel.
- Regelbundet utvärdera och av analysen ställa om GPS en mot ditt mål
- Se över vart i de 4 metodernas trappsteg du står på.
- Ha ditt mål, syfte & din mission med att ta med dig kroppen i att förverkliga ditt liv.
- Upprepa.
- Upprepa.
- Upprepa.

Så om du kan lägga nya spår samtidigt som du kör, vart hamnar du då? -Låter det spännande?

Mätbarhet - Korrektion

Genom mätbarhet kunna skapa skillnad och stärka sin tro på vad som är möjligt.
1, Positionsanalys
Kroppen fotas i 4 vinklar och prcessas genom ett program för att ta fram vart skelettet har utsattheter och påfrästningar, utifrån kroppens fysiska förmåga och med hänzyn till omständigheter som ex, steloperationer mm.
2. Dedektera vilka muskler som är i obalans och skapa ett unikt anpassat program för att stötta kroppen tillbaka till en så bra funktion som är möjlig.
3. skapa det unika webbaserade programmet.
4. Nytt programutskick var 14:e dag samt att analysera nya bilder varje månad för att hela tiden justera effekten på allra bästa sätt.

Genom att använda processverktyget x:es of change till vår fördel så stoppar vi in nytt, ger mer liv till det som fungera, sätter det som inte är lämpligt i timingväntan på att prövas igen samtidigt som vi slänger det som inte fungerar i papperskorgen.

Nytt
Aktion
Hinder
Process
Förstärka
Ny framtid har skapats i nu.

Higher Mind - Ökad medvetenhet

(Känslo
-värderingssystemet)

Genom våra drivkrafter gemenom vår existens när vi upprepat tar omedvetna beslut,
- vilket vi alla gör vid massor av tillfällen som är negativa för oss skapar tillstånd, när vi förändrar tillstånden förändrar vi vår verklighet, när vi förändrar vår verklighet öppnar vi upp för att bryta långvarig djup stress som lagrats i kroppen
- så vi kan bli mer fri i vårt liv och i vår kropp.

När vi tränar på att identifiera, frigöra och reflektera öppnar vi dörren till vårt högre jag, en högre mening och tar pennan i handen för att på riktigt börja skriva nästa kapitlet i vårt liv.

Skattningar som Sherlock Holmes

Skattningar av hur det känns, fakta och om hur det ser ut i verkligheten genom frågor i dokumentet Livshjulet.

Genom spektrumet i livets alla olika delar som påverkar få mer klarhet och att ha dem som stöd för förändring, för en hållbar plan som har hållbarhet över tid.

Ta in de synliga symptomen av Fysisk, Psykisk & Kemisk stress.
Stämma av det som känns, hörs, smakar, och identifiera en prioritering med vad som är aktullt att börja med för att inte skapa förvirring.

Mind to Muscle - Muscle to mind

När muskler talar till hjärnan så handlar det oftast om ngn form av protest, en dysfunktion, en smärta, en nedsatt rörlighet.

Känslor skapar spänningar som muskulärt lagras in, vilket gör att när vi hjälper kroppen att lossa på spänningar så kan känslor frigöras.

När vi talar om för musklerna vad de ska göra så programmerar vi om och frigör. att frigöra oss i livet och genom kroppen uppnår vi tillslut en ökad närvaro, den ökade närvaron sätter sig som ett lugn i kroppen öppnar vi upp för Embodiment.

Vi använder medvetet denna fina funktion för att gå ur autopliotlägen och programmera in fler hälsosamma funktioner.

Se Filmen Om Ditt Liv & att göra en förtydligande screening.

Genom filmen om ditt liv ta ägarskapet av din resultat och eliminera ursäkter samtidigt som en screening av symptom ritas upp, följs upp och analyseras, justeras för att du ska stå stadig med dina resultat och vara full ansvarig för att göra hjälpen till självhjälpen till en glädjefylld tid så du får de resultat du är värd.

Magiska Lymfsystemet.

Sätt din plan för ditt Lymfsystem utifrån dina behov just nu.

- Gör en plan för att lära dig självövningar.

- Lär dig anvanda systemet till din fördel i många finurliga situationer

- Lär dig mer om systemet så du kan hjälpa och stötta dina nära och kär och ev, egna clienter, kunder , mfl.

Strategier för mer mening i livet

Med att skapa sin egen röda tråd,
Genom att ha flera trådar utan att nysta ihop dem skapa mer flow i livet i sin helhet, skapa mer frihet, i både kroppen och ut i hela livet för att få vara mer levande och mera vid liv.